Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2017-11-21

Sammanträde 2017-11-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

8 Utredning rörande åtgärder för fossilbränslefri sjöfart (utsänd)

10 Remiss av Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin (utsänd)

11 Remiss av För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 (utsänd)

12 Förslag till sammanträdestider 2018 (utsänd)

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Slutrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsänd; föredragande Per Ling-Vannerus)
c. Slutrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen (utsänd; föredragande Per Ling-Vannerus)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

14 Övriga frågor

15 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt)

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

§10 Remiss av Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin (utsänd)