Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2018-03-15

Sammanträde 2018-03-15

Datum
Klockan
15:15
Plats
Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

6 Förslag till budget 2019 och inriktning 2020 och 2021 för Stockholms Hamnar (utsänd)

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

10 Årsstämmor 2018 (utsänd)

11 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

12 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

14 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte tisdagen den 22 maj 2018 kl. 9.00

15 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

§6 Förslag till budget 2019 och inriktning 2020 och 2021 för Stockholms Hamnar (utsänd)

§9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

§10 Årsstämmor 2018 (utsänd)

§11 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

§12 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)