Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2019-10-02

Sammanträde 2019-10-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2 Frihamnsgatan 21-23 OBS: Fotografering!

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare )

5 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2019 (utsändes senare)

6 Likvidation av det vilande dotterbolaget Nynäshamns Hamn AB (utsänd)

7 Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

8 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

9 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

11 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

12 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson) c. Rapport Samverkan Stockholmsregionen (föredragande Thomas Andersson)

13 Lagerhall i Stockholm Norvik hamn; Investeringsbeslut (utsänd)

14 Övriga frågor

a. Nästa möte: onsdagen den 6 november 2019 kl. 9.00 (om behov finns).