Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2021-01-27

Sammanträde 2021-01-27

Datum
Klockan
Plats

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

4 Utnämning av dataskyddsombud (utsänd)

6 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

7 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte onsdagen den 24 februari 2021 kl . 9.00 .