Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2021-05-26

Sammanträde 2021-05-26

Datum
Klockan
09:00
Plats

3 Föregående protokoll (utsänd)

4 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

6 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

8 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2020 (utsänd)

9 Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan 2021 – 2030 (med sikte på 2040), (utsänd)

10 Förslag till ny vision för Stockholms Hamn AB med dotter - och intressebolag (utsänd)

11 Beslut om undantag för sponsring till Svenska Sjöräddningssällskapet (utsänd)

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström )
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson )

14 Övriga frågor

a. Kommande möten: onsdagen den 9 juni 2021 kl. 9.00 onsdagen den 1 september 2021 kl. 9.00 (om behov finns)