Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde Stockholms Hamn AB 2021-10-06

Sammanträde Stockholms Hamn AB 2021-10-06

Datum
Klockan
09:00
Plats
Frihamnen, Magasin 2 samt digitalt (vänligen notera att även detta möte är digitalt, se kallelsen)

Förhoppningsvis det sista digitala sammanträdet, vänligen se kallelsen.

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Handlingsplan för cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024 (utsänd)

6 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

8 Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

11 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström ) b. Muntlig l ägesredovisning (föredragande Thomas Andersson )

12 Övriga frågor

a. Kommande möten; onsda gen den 3 november 2021 kl. 9.00 (om behov finns) samt onsdagen den 8 december 2021 kl. 15.00 samt eventuellt med efterföljande middag beroende på smittläget.