Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2013-11-07

Sammanträde 2013-11-07

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 3 oktober 2013 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Budget för år 2014 (båda).

4 Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2014 (båda).

5 Projekt "Tallkrogen - Nytt tak" (SV VA AB)

6 Projekt 360715 "Strömvägen" (SV VA AB)

7 Projekt 360645 "Sjöängen" (SV VA AB)

8 Anskaffning av ej miljöklassat specialfordon (SV VA AB)

9 Exploatering Visättra Äng II (SV VA AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Flytt av HK till Ulvsunda (SV AB).

11 Investeringsstyrning (SVAB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

12 Kommande ärenden till styrelsen (båda).