Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2021-03-11

Sammanträde 2021-03-11

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 4 februari 2021

Beslutsärenden

4 Utseende av styrelsens sekreterare

9 Val av ombud till föreningsstämma med Svenskt Vatten

10 Delegater till Svenskt Vattens vattenstämma i Uppsala

11 Energieffektiviserande åtgärder – planarbetet 2021 och utfall 2020

12 Projekt 500797 Rötkammaren 8 Henriksdal - Inriktningsbeslut

Anmälningsärenden

13 Information från revisorerna