Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2022-09-22

Sammanträde 2022-09-22

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av styrelseprotokoll från sammanträdena den 16 juni 2022 (båda) samt styrelseprotokoll (per capsulam) för Stockholm Avfall AB den 5 juli 2022

Beslutsärenden

4 Sammanträdesdatum för styrelsens arbete under 2023 (båda)

5 Projekt 480013 Slakthusområdet/Årstastråket 3 sopsug - Genomförandebeslut

6 Upphandlingsärende - Mottagning och behandling av kakel, porslin, isolering och stoppade möbler (avfall)

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)