Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2014-10-02

Sammanträde 2014-10-02

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 11 juni 2014 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Utseende av styrelsens sekreterare (båda).

4 Utseende av ny vVD för Stockholm Vatten Avfall AB, m.m. (Avfall)

5 Verksamhetsrapport - Prognos 2 (båda).

6 Inriktningsärende, sortering och förbehandling av matavfall i Högdalen (Avfall).

7 Arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda).

8 Uppförande av återbruksanläggning i Vanadisberget. Reviderat genomförandebeslut (Avfall).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

9 Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2014 (båda).

11 Redovisning av organisationsförändring m.m. (Avfall).

ÖVRIGA ÄRENDEN

12 Kommande ärenden till styrelsen (båda).