Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2015-03-05

Sammanträde 2015-03-05

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen, Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

BESLUTSÄRENDEN

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 10 december 2014 (båda).

3 Utseende av styrelsens sekreterare (båda).

5 Internkontrollgranskning 2014 för koncernen Stockholm Vatten Holding (båda).

6 Arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda)

8 Upphandling insamling av hushållsavfall från bottentömmande behållare inom Stockholms stad (SV Avfall AB).

9 Upphandling transport av storbehållare inom Stockholms stad (SV Avfall AB).

10 Årsstämma 2015 för Stockholm Vatten Holding AB (SV Holding AB).

11 Årsstämmor 2015 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten Avfall AB (SV Holding AB).

12 Genomförande av Stockholms Biokolsprojekt, vinnare av 2014 års Mayors Challenge (SV Avfall AB).

13 VD-frågan (båda).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut (båda).

15 Stadsrevisionens Granskningsrapport (båda).

16 Personalberättelse för verksamhetsåret 2014 (båda).

17 Uppdaterad verksamhetsidé och vision för Stockholm Vatten (båda).

18 Redovisning strategiskt styrkort 2014 (båda).

19 Lägesrapport kontorsflytt (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

20 Kommande ärenden till styrelsen (båda).