Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen, Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 7 maj 2015 (båda).

4 Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda).

5 Verksamhetsrapport - Prognos 1 för år 2015 (båda).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

6 Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2015 (båda).

7 Förändrade villkor för företag och verksamheter att lämna avfall på återvinningscentralerna (SV Avfall AB)

8 Revisorernas årsredogörelse - En sammanfattning av Stadsrevisionens granskning av stadens verksamhet 2014 (båda).

9 Årsberättelse 2014 (båda).

10 Miljörapport (båda).

12 Lägesrapport kontorsflytt (SV Avfall AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

13 Kommande ärenden till styrelsen (båda).