Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2015-10-01

Sammanträde 2015-10-01

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen, Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 11 juni 2015 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Ändrad firmateckning (båda)

4 Verksamhetsrapport - Prognos 2 år 2015 (SV Avfall AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

5 Redovisning strategiskt styrkort tertial 2 år 2015 (SV Avfall AB).

6 Justering av handbok "Projektera och bygg för en god avfallshantering"

7 Lägesrapport kontorsflytt (SV Avfall AB).

8 Anmälan om ny organisation (båda).

9 Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2016 (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

10 Övriga frågor