Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2015-12-10

Sammanträde 2015-12-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen, Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 5 november 2015 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Policyer för koncernen Stockholm Vatten Holding AB (båda).

4 Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision (SV Avfall AB).

5 Insamlingsstrategi för Matavfall år 2016-2020 (SV Avfall AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

6 Innovationsstrategi för Stockholm Stad (båda).

8 Information om ränteavdrag (båda).

9 Information från revisorerna (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

10 Övriga frågor