Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2016-04-07

Sammanträde 2016-04-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 3 mars 2016 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Förslag till nya bolagsnamn och ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten-koncernen (båda).

4 Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen (båda).

5 Val av ombud för Stockholm Vatten vid Avfall Sveriges årsmöte (SV Avfall AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

6 Arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2016 (båda).

7 Rapport och handlingsplan - Entreprenadbyte (SV Avfall AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

8 Övriga frågor