Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2016-09-29

Sammanträde 2016-09-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 9 juni 2016 (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3 VD-kommentarer tertialrapport 2 2016 (båda)

4 Stockholm stads arbete mot våldsbejakande extremism - Riktlinjer till Stockholm stads trygghets- och säkerhetsprogram (båda)

5 CSR-strategi för Stockholm Vatten(båda)

6 Upphandling av insamling och mottagning av grovavfall inom Stockholms stad

(SV Avfall AB)
(utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Projekt 385033 Högdalens Sorterings- och Matavfallsanläggning - Genomförandebeslut (SV Avfall AB)

8 Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2017 AB (båda)

ÖVRIGA ÄRENDEN

10 Övriga frågor