Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2017-12-07

Sammanträde 2017-12-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 2 november 2017 (båda).

Beslutsärenden

3 Utseende av styrelsens sekreterare (båda).

5 Internkontrollplan 2018 (båda).

6 Stockholm Vatten och Avfalls EU-positionspapper (båda).

8 Kommunalt ansvar sopsugsanläggningar (S Avfall AB).

11 Revidering av taxor (båda).

12 Nominering till Avfall Sveriges styrelse och revision (S Avfall AB).

Anmälningsärenden

13 Ersättningsplats för ÅVC Sätra (S Avfall AB).

14 Minska plaster till förbränning; redovisning av genomfört ägardirektiv (S Avfall AB).

15 Rapport om entreprenörsbytet - insamling avfall (S Avfall AB).

16 Information från revisorerna (båda)

Övriga ärenden

17 IT-säkerhet