Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2018-03-15

Sammanträde 2018-03-15

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 7 december 2017 november (båda).

Beslutsärenden

3 Utseende av styrelsens sekreterare (båda)

4 Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda)

6 Internkontrollgranskning 2017 (båda)

9 Årsstämmor 2018 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB (SVOA).

10 Val av representanter till årsmöte för Avfall Sverige (S Avfall AB).

12 Centralupphandling av gemensamt upphandlingssystem (e-handlingsstöd) och avtalshanteringssystem (båda)

14 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 (båda)

15 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 (båda)

Anmälningsärenden

17 Förändrade priser och villkor för företag och verksamheter på stadens återvinningscentraler. (S Avfall AB)

18 Uppföljning av ny entreprenad för insamling av avfall (S Avfall AB)

19 Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2018 (båda)

Övriga ärenden

21 Övriga frågor