Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2018-06-07

Sammanträde 2018-06-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 15 mars 2018 november (båda).

4 Utnämning av dataskyddsombud (båda)

5 Integritetspolicy (båda)

7 Handlingsplan för ökad matavfallsinsamling (Avfall)

8 Utvärderingsrapport Entreprenörsbyte (Avfall)

Anmälningsärenden

9 Miljörapport 2017 (båda)