Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2019-12-05

Sammanträde 2019-12-05

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från Stockholm Vatten och Avfall ABs styrelsesammanträde den 3 oktober 2019 samt Stockholm Avfall ABs styrelsesammanträdet den 7 november 2019

4 Upphandlingsärende – insamling transport avfall i bottentömmande behållare (SAV AB)

Anmälningsärenden, Övriga ärenden

5 Presentation av grovsophämtningsärendet