Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2021-03-11

Sammanträde 2021-03-11

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde na den 4 februari 2021 (båda)

Beslutsärenden

4 Utseende av styrelsens sekreterare (båda)

7 Årsstämmor 2021 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB (SVOA)

9 Transparensredovisning (båda)

11 Energieffektiviserande åtgärder – planarbetet 2021 och utfall 2020 (båda)

12 Upphandlingsärende Driftentreprenad återvinningscentraler område Innerstaden i Stockholms stad (Avfall)

13 Upphandlingsärende Insamling och transport av kommunalt avfall i mobil sopsug (Avfall)

Anmälningsärenden

14 Information från revisorerna (båda)

Övriga ärenden

15 Muntlig presentation av kommande upphandling (Avfall)