Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2021-06-17

Sammanträde 2021-06-17

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdena den 29 april 2021 (båda)

Beslutsärenden

4 Tertial 1/Prognos 1, 2021 inkl. redovisning av ILS (båda)

5 Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda)

6 Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2020 (båda)

7 Projekt 3673 Sopsugsanläggning Södra Värtan - Inriktningsbeslut (Avfall)

8 Beslutsärende - Inpasseringssystem återvinningscentraler (Avfall)

9 Referensgrupp för bevakning av upphandlingsfrågor (båda)

Anmälningsärenden

10 Miljörapport 2020 för Avloppsverksamheten, Valsta slammellanlager och verksamheter vid återvinningscentralerna vid Bromma, Lövsta, Vantör och Östberga (båda)

Övriga ärenden

11 Uppstart 2022: Insamling och transport av hushållsavfall samt status returpappersinsamling, muntlig presentation (Avfall)