Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2021-09-09

Sammanträde 2021-09-09

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdena den 29 april 2021 (båda)

Beslutsärenden

4 Handlingsplan för cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024 - med fokus på minskat byggavfall (SVOA)

5 Redovisning av utredning - Förutsättningar för att införa ett jämförelsedistrikt för sophämtning (Avfall)

6 Insamling av returpapper - systemutformning (Avfall)

7 Upphandlingsärende Tjänstekoncession fastighetsnära insamling av returpapper (Avfall)

8 Upphandlingsärende Insamling av returpapper från ÅVS samt tillhandahållande av behållare (Avfall)

9 Upphandlingsärende Mellanlagring och avsättning av returpapper från ÅVS och ÅVC (Avfall)

10 Upphandlingsärende behandling av rötning och matavfall (Avfall)

11 Delegater till Avfall Sveriges digitala höstmöte (Avfall)

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)