Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2020-04-23

Sammanträde 2020-04-23

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Underlag till budget 2021 med inriktning för 2022-2023

5 Ombildning till bostadsrätt Näringsministern 1 (Bagarmossen)

6 Ombildning till bostadsrätt Säteritaket 2 (Hässelby Gård)

7 Ombildning till bostadsrätt Tungstenen 5 (Grimsta)

8 Ombildning till bostadsrätt Bäverpälsen 2 (Rågsved)

10 Lägesrapport nyproduktion

11 Årsstämma 2020, anmälan

12 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Underlag till budget 2021 med inriktning för 2022-2023

§5 Ombildning till bostadsrätt Näringsministern 1 (Bagarmossen)

§6 Ombildning till bostadsrätt Säteritaket 2 (Hässelby Gård)

§7 Ombildning till bostadsrätt Tungstenen 5 (Grimsta)

§8 Ombildning till bostadsrätt Bäverpälsen 2 (Rågsved)

§9 Finansiell rapport mars 2020

§10 Lägesrapport nyproduktion

§11 Årsstämma 2020, anmälan

§12 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan