Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2020-09-03

Sammanträde 2020-09-03

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

4 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

6 Ombildning till bostadsrätt Bäverfällan 4 (Rågsved)

7 Ombildning till bostadsrätt Bäverfällan 6 (Rågsved)

8 Ombildning till bostadsrätt Bäverungen 3 (Rågsved)

9 Ombildning till bostadsrätt Silvret 2 (Grimsta)

10 Ombildning till bostadsrätt Tapetrabatten 2 (Hässelby Gård)

11 Ombildning till bostadsrätt Uranet 1 (Grimsta)

12 Reviderat genomförandebeslut, Campus Albano (Norra Djurgården)

SEKRETESS (såvitt avser bilagor)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Finansiell rapport juli 2020

14 Lägesrapport nyproduktion

15 Svar på skrivelse om förskolegårdar

16 Kompletterande ägardirektiv, anmälan

17 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

18 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

§5 Ändrad firmateckning

§6 Ombildning till bostadsrätt Bäverfällan 4 (Rågsved)

§7 Ombildning till bostadsrätt Bäverfällan 6 (Rågsved)

§8 Ombildning till bostadsrätt Bäverungen 3 (Rågsved)

§9 Ombildning till bostadsrätt Silvret 2 (Grimsta)

§10 Ombildning till bostadsrätt Tapetrabatten 2 (Hässelby Gård)

§11 Ombildning till bostadsrätt Uranet 1 (Grimsta)

§12 Reviderat genomförandebeslut, Campus Albano (Norra Djurgården)

§13 Finansiell rapport juli 2020

§14 Lägesrapport nyproduktion

§15 Svar på skrivelse om förskolegårdar

§16 Kompletterande ägardirektiv, anmälan

§17 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

§18 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse