Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2013-09-12

Sammanträde 2013-09-12

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor (plan 5), Vällingbyplan 2 i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Ombildning till bostadsrätt SEKRETESS (delvis)

5 Vice VD och ändring av firmateckning

6 Beslutsunderlag investering nyprod. kv. Stämpelfärgen 3 SEKRETESS

7 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport

8 Upphandling ramavtal fasadrenoveringar

9 Upphandling ramavtal flyttjänster

10 Svenska Bostäder 70 år under 2014

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (7 kb)

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Ombildning till bostadsrätt

§5 Vice VD och ändring av firmateckning

§6 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Stämpelfärgen 3. SEKRETESS

§7 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport

§8 Upphandling ramavtal fasadrenoveringar

§9 Upphandling ramavtal flyttjänster

§10 Svenska Bostäder 70 år under 2014 ­ avrop ramavtal