Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Ombildning till bostadsrätt SEKRETESS (delvis)

5 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2013

6 Finansiell rapport augusti 2013

7 Beslutsunderlag investering nyprod. kv. Björnlandet SEKRETESS

8 Beslutsunderlag investering upprust. kv. Neglinge 1 SEKRETESS

9 Beslutsunderlag investering upprust. kv. Storkvarnen 5 SEKRETESS

10 Beslutsunderlag investering upprust. kv. Nystad 9 SEKRETESS

11 Sammanträdestider 2014

12 Resultat kundenkät, rapport

13 Vice VD i Svenska Bostäder

14 Svar på skrivelse från (MP)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (7 kb)

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Ombildning till bostadsrätt

§5 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2013

§6 Finansiell rapport augusti 2013

§7 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Björnlandet SEKRETESS

§8 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Neglinge 1 SEKRETESS

§9 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Storkvarnen 5 SEKRETESS

§10 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Nystad 9 SEKRETESS

§11 Sammanträdestider 2014

§12 Resultat kundenkät, rapport

§13 Vice VD i Svenska Bostäder

§14 Svar på skrivelse från (MP)