Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2014-03-13

Sammanträde 2014-03-13

Datum
Klockan
09.00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering /utsänds senare/

4 Ombildning till bostadsrätt SEKRETESS (delvis)

5 Revisionsrapport årsbokslut 2013

6 Granskning enligt internkontrollplan 2013

7 Förslag till internkontrollplan 2014

8 Granskning av IT intern kontroll

9 Försöks- och träningslägenheter, rapport

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Ombildning till bostadsrätt

§5 Revisionsrapport årsbokslut 2013

§6 Granskning enligt internkontrollplan 2013

§7 Förslag till internkontrollplan 2014

§8 Granskning av IT intern kontroll

§9 Försöks- och träningslägenheter, rapport

§10 Inkomna skrivelser, anmälan

§11 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2014