Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
09.00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Ombildning till bostadsrätt SEKRETESS (delvis)

5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2014

6 Finansiell rapport april 2014

7 Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning

9 Fastställande av arbetsordning m m

10 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

11 Beslutsunderlag investering nyprod. bostäder för unga, Snabba Hus

12 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Sandhammaren 1

13 Beslutsunderlag investering ombygg. av garage kv. Drakenberg 14

14 Beslutsunderlag utökad investering upprustning kv. Pyramiden 8

16 Upphandling av ramavtal avseende fönsterrenovering

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Ombildning till bostadsrätt

§5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2014

§6 Finansiell rapport april 2014

§7 Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning

§8 Översyn av policydokument

§9 Fastställande av arbetsordning m m

§10 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

§11 Beslutsunderlag investering nyprod. bostäder för unga, Snabba Hus SEKRETESS

§12 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Sandhammaren 1 SEKRETESS

§13 Beslutsunderlag investering ombygg. av garage kv. Drakenberg 14 SEKRETESS

§14 Beslutsunderlag utökad investering upprustning kv. Pyramiden 8 SEKRETESS

§15 Inkomna skrivelser, anmälan

§16 Upphandling av ramavtal avseende fönsterrenovering