Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2014-09-04

Sammanträde 2014-09-04

Datum
Klockan
09.00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Utfall av erbjudanden till bostadsrättsföreningar m m, rapport

5 Genomförandebeslut standardiserat fastighetssystem- projekt VERA

6 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport

8 Beslutsunderlag utökad investering nyprod. kv Sätra Stall SEKRETESS

9 Beslutsunderlag investering ny-/ombyggnad kv. Vallgossen 14 SEKRETESS

10 Beslutsunderlag investering ny-/ombyggnad kv. Hedvig 22 SEKRETESS

11 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Molde 4 SEKRETESS

12 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Trondheim 5 SEKRETESS

13 Beslutsunderlag utökad investering ombyggnad kv. Neglinge 1 SEKRETESS

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Utfall av erbjudanden till bostadsrättsföreningar m m, rapport

§5 Genomförandebeslut standardiserat fastighetssystem­ projekt VERA SEKRETESS

§6 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport

§8 Beslutsunderlag utökad investering nyprod. kv Sätra Stall SEKRETESS

§9 Beslutsunderlag investering ny-/ombyggnad kv. Vallgossen 14 SEKRETESS

§10 Beslutsunderlag investering ny- och ombyggnad kv. Hedvig 22 SEKRETESS

§11 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Molde 4 SEKRETESS

§12 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Trondheim 5 SEKRETESS

§13 Beslutsunderlag utökad investering ombyggnad kv. Neglinge 1 SEKRETESS

§14 Inkomna skrivelser, anmälan