Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2014-12-04

Sammanträde 2014-12-04

Datum
Klockan
09.00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Ombildning till bostadsrätt (bordlagt 2014-10-23)

5 Verksamhetsplan och budget för 2015

7 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Kasernen 1 SEKRETESS

8 Beslutsunderlag investering upprustning Husby Centrum SEKRETESS

9 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Triglyfen 1 SEKRETESS

11 Sammanträdestider 2015 (bordlagt 2014-10-23)

12 Vice VD för Svenska Bostäder

14 Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Ombildning till bostadsrätt (bordlagt 2014-10-23)

§5 Verksamhetsplan och budget för 2015

§6 Reviderad finanspolicy

§7 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Kasernen 1 SEKRETESS

§8 Beslutsunderlag investering upprustning Husby Centrum SEKRETESS

§9 Beslutsunderlag investering nyproduktion kv. Triglyfen 1 SEKRETESS

§11 Sammanträdestider 2015 (bordlagt 2014-10-23)

§12 Vice VD för Svenska Bostäder

§13 Inkomna skrivelser, anmälan

§14 Förslag till nya gemensamma godkännanderegler vid bostadsuthyrning