Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2015-04-23

Sammanträde 2015-04-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Förslag till budget för 2016 med inriktning för 2017-2018

5 Årsstämma 2015, anmälan

6 Hyresavtal för förskola i kv. Vallgossen 14

7 Beslutsunderlag investering upprustning påbyggnad kv. Storholmen 3

8 Beslutsunderlag investering nyproduktion Albano, genomförandebeslut

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Förslag till budget för 2016 med inriktning för 2017-2018

§5 Årsstämma 2015, anmälan

§6 Hyresavtal för förskola i kv. Vallgossen 14

§7 Beslutsunderlag investering upprustning och påbyggnad kv. Storholmen 3 SEKRETESS

§8 Beslutsunderlag investering nyproduktion Albano, genomförandebeslut SEKRETESS

§9 Inkomna skrivelser, anmälan

§11 Övriga ärenden