Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2015-12-03

Sammanträde 2015-12-03

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Verksamhetsplan och budget för 2016

6 Förslag till internkontrollplan 2016

7 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Pyramiden 13

8 Förslag till ny boendeform - kompiskontrakt till 65

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Verksamhetsplan och budget för 2016

§5 Reviderad finanspolicy

§6 Förslag till internkontrollplan 2016

§7 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Pyramiden 13 SEKRETESS

§8 Förslag till ny boendeform - kompiskontrakt till 65+

§9 Inkomna skrivelser, anmälan