Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2016-03-17

Sammanträde 2016-03-17

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Granskning enligt internkontrollplan 2015

5 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Trondheim 2

6 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Skänninge 1

7 Lägesrapport nyproduktion

§1 Val av justeringsmän

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Granskning enligt internkontrollplan 2015

§5 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Trondheim 2 SEKRETESS

§6 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Skänninge 1 SEKRETESS

§7 Lägesrapport nyproduktion

§8 Feministisk stadsplanering

§9 Inkomna skrivelser, anmälan