Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2017-02-09

Sammanträde 2017-02-09

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

7 Beslutsunderlag nyproduktion Kärrtorps centrum

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Beslutsunderlag utökad investering Vallgossen 14

9 Beslutsordning för stora projekt inom Stockholmshusen

10 Upphandling av ramavtal avseende rörinfordring

12 Upphandling av ramavtal avseende hisservice

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§7 Beslutsunderlag nyproduktion Kärrtorps centrum SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

§8 Beslutsunderlag utökad investering Vallgossen 14

§9 Beslutsordning för projekt inom Stockholmshusen

§10 Upphandling av ramavtal avseende rörinfodring

§12 Upphandling av ramavtal avseende hisservice

§14 Inkomna skrivelser, anmälan