Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2017-03-16

Sammanträde 2017-03-16

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

5 Inriktningsbeslut nyproduktion Kärrtorps idrottsplats mm

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Inriktningsbeslut nyproduktion Kärrtorps idrottsplats mm

§6 Inkomna skrivelser, anmälan