Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2017-09-07

Sammanträde 2017-09-07

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Lägesrapport nyproduktion

5 Investeringsbeslut, uppgradering av brandskydd i Husby

6 Utökad investering, nyproduktion i projektet Nybohovsbacken

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Lägesrapport nyproduktion

§5 Investeringsbeslut, uppgradering av brandskydd i Husby

§6 Utökad investeringsvolym, nyproduktion i projektet Nybohovsbacken

§7 Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Svenska Bostäder, rapport

§8 Inkomna skrivelser, anmälan