Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2018-02-08

Sammanträde 2018-02-08

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering /bifogas/

4 Hållbarhets- och årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2017 /bifogas delvis/

Årsredovisning skickas separat
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Finansiell rapport december 2017 /bifogas/

6 Förvärv av tomträtten Toftinge 3 från SISAB /bifogas/

7 Investeringsbeslut upprustning Skänninge 2 /bifogas/

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Utökad investering nyproduktion Campus Albano /bifogas/

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Inriktningsbeslut nyproduktion Vårbergsvägen /bifogas/

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Lägesrapport nyproduktion /bifogas/

11 Inkomna skrivelser /bifogas/