Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2018-06-07

Sammanträde 2018-06-07

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Finansiell rapport april 2018

5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018

6 Översyn av policydokument

7 Fastställande av arbetsordning m m

8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

10 Lägesrapport nyproduktion

11 Gemensamma miljökrav för entreprenader

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Finansiell rapport april 2018

§5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2018

§6 Översyn av policydokument

§7 Fastställande av arbetsordning m m

§8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

§10 Lägesrapport nyproduktion

§11 Gemensamma miljökrav för entreprenader

§12 Inkomna skrivelser, anmälan