Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2018-09-06

Sammanträde 2018-09-06

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

5 Lägesrapport nyproduktion

6 Genomförandebeslut, upprustning av Ståthållaren 4

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)

7 Upphandling av ramavtal för fasadrenoveringar

8 Upphandlings- och inköpsverksamheten, rapport