Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2019-03-14

Sammanträde 2019-03-14

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Revisorernas rapport 2018

5 Finansiell rapport januari 2019

6 Program för tillgänglighet och delaktighet

7 Reviderat beslutsunderlag, nyproduktion inom Plankan 24

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Lägesrapport nyproduktion

9 Upphandling av ramavtal för personhissar i nyproduktion

10 Upphandling av ramavtal för rörservice

11 Svar på skrivelse angående allmännyttans klimatinitiativ

§1 Val av protokolljusterare

§1:a Val av mötesordförande

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Revisorernas rapport 2018

§5 Finansiell rapport januari 2019

§6 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

§7 Reviderat beslutsunderlag, nyproduktion inom fastigheten Plankan 24, Södermalm

§8 Lägesrapport nyproduktion

§9 Upphandling av ramavtal för installation av personhissar i nyproduktion

§10 Upphandling av ramavtal för rörservice

§11 Svar på skrivelse angående allmännyttans klimatinitiativ

§12 Inkomna skrivelser, anmälan