Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022

5 Finansiell rapport februari 2019

6 Granskning enligt internkontrollplan 2018

7 Direktiv avseende ombildning till bostadsrätt

9 Lägesrapport nyproduktion

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022

§5 Finansiell rapport februari 2019

§6 Granskning enligt internkontrollplan 2018

§7 Direktiv avseende ombildning till bostadsrätt

§9 Lägesrapport nyproduktion

§10 Inkomna skrivelser, anmälan