Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2019-09-05

Sammanträde 2019-09-05

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Finansiell rapport juli 2019

6 Förtydligade direktiv avseende ombildning till bostadsrätt

7 Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby (bordlagt 2019 - 06 - 13)

8 Lägesrapport nyproduktion

9 Svar på skrivelse om betydelsen av centrumanläggningar

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Finansiell rapport juli 2019

§6 Förtydligade direktiv avseende ombildning till bostadsrätt

§7 Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby (bordlagt ärende) SEKRETESS

§8 Lägesrapport nyproduktion

§9 Svar på skrivelse om betydelsen av centrumanläggningar

§10 Inkomna skrivelser, anmälan