Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2019-10-17

Sammanträde 2019-10-17

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Finansiell rapport augusti 2019

5 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2019

6 Sammanträdestider 2020

7 Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 (återremitterat 2019 - 09-05)

8 Genomförandebeslut, grundförstärkning och upprustning av Pyramiden 18

SEKRETESS såvitt avser bilaga
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Lägesrapport nyproduktion

10 Svar på skrivelse om behovet av neutral information om prissättning i ombildningsprocessen

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Finansiell rapport augusti 2019

§5 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2019

§6 Sammanträdestider 2020

§7 Överlåtelse av tomträtten Bergen 2 i Husby

§8 Genomförandebeslut, grundförstärkning och upprustning av Pyramiden 18 på Södermalm

§9 Lägesrapport nyproduktion

§10 Svar på skrivelse om behovet av neutral information om prissättning i ombildningsprocessen

§11 Inkomna skrivelser, anmälan