Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2020-12-03

Sammanträde 2020-12-03

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Affärsplan och budget för 2021

5 Reviderat genomförandebeslut, kv. Plankan 24

SEKRETESS (såvitt avser bilagor)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Reviderat genomförandebeslut, Snabba Hus Bergslagsvägen

SEKRETESS (såvitt avser bilagor)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Reviderat genomförandebeslut, Nyproduktion Familjen 2

SEKRETESS (såvitt avser bilagor)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Lägesrapport nyproduktion

9 Finansiell rapport oktober 2020

10 Svar på skrivelse om återhållsamhet i hyresförhandlingarna

11 Komplett erande ägardirektiv, anmälan

12 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

13 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Affärsplan och budget för 2021

§5 Reviderat genomförandebeslut, kv. Plankan 24

§6 Reviderat genomförandebeslut, Snabba Hus Bergslagsvägen

§7 Reviderat genomförandebes lut, Nyproduktion Familjen 2

§8 Lägesrapport nyproduktion

§9 Finansiell rapport oktober 2020

§10 Svar på skrivelse om återhållsamhet i hyresförhandlingarna

§11 Kompletterande ägardirektiv, anmälan

§12 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

§13 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse