Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2001-11-20

Sammanträde 2001-11-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 15/2001 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
20 november 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Verksamhetsplan för år 2002 (A)

6 Den akuta bristen på studentlägenheter i staden. Skrivelse av Annika Billström (s) (S)

7 Ett tusen nya lägenheter under 50 kvm i hyresrätt - "Bygg lägenheter för oss unga". Motion av Karin Wanngård (s), 2001:46 (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2001 (A) (utdelas)

9 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 9/2001 (RI)

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 7/2001 (RI)

11 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Nordsydaxeln/ Centralbron. Inriktningsbeslut (RI)

13 Årsavtal för beläggningsarbeten i region innerstad. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

14 Årsavtal för löpande underhåll i region innerstad. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

15 Ändrad markanvisning inom Sickla Kanal, Hammarby Sjöstad (RI)

16 Köp av mark inom kvarteren Södersjukhuset och Sabbatsberg från landstinget (RI)

17 Upphandling av löpande försäljning och distribution av förbrukningsmaterial. Hemligt (RI)

18 Försäljning av fastigheten Ryttartorpet 1 i Abrahamsberg (RY)

19 Upprustning av Nybohovshöjden i Liljeholmen. Genomförandebeslut (RY)

20 Årsavtal 2002 för beläggningsarbeten i region ytterstad. Hemligt (RY)

21 Försäljning av Lokstallet i Hässelby. Godkännande av köpeavtal (RY)

22 Tidig markreservation av del av Akalla 4:1 i Kista, Hotell Kista City, till Skanska. (RY)

23 Program för ny detaljplan för Gummisvampen i Vällingby samt tomträttsavtal för fastigheten Vällingby 3:9 till Svenska McDonalds AB (RY)

24 Akallavägen, provisorisk rampförbindelse mot E 18 i Hjulstakorset. Inriktningsbeslut (RY)

25 Markanvisningar till Svenska Bostäder. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

26 Överenskommelse med AB Stockholmshem avseende bostadsprojektet Galeasen m m i Gröndal (RY)

27 Ersättning till bostadshyresgäster för flyttningskostnader vid evakuering från fastigheter ägda av kommunen eller kommunala bolag (SV)

28 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

29 Försäljning av fastigheterna Uven Större 4 och 27, Barnängens Gård 1 och Justitia 27 på Södermalm till Stadsholmen AB (F)

30 Försök med avancerad styrning av trafiksignaler på Kungsholmen etapp 2. Genomförandebeslut (St)

31 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata” (Pa)

32 Fler vill bo i Stockholm. Uppföljning av budgetens bostadsbilaga. Bordlagt 6 november 2001 nr 6 (S)

33 Tillgänglighetsprojektets medel för handikappade eller en extraresurs för stadens renoveringsarbete? Skrivelse från Mats Rosén (kd). Bordlagt 6 november 2001 nr 11 (RI)

34 Upprustning och markreservation m m avseende Zinkensdamms IP. Skrivelser från Börje Vestlund m fl (s). Bordlagt 6 november 2001 nr 13 (RI)

35 Cykelfält- och cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Genomförandebeslut. Bordlagt 6 november 2001 nr 14 (RI)

36 Markanvisning för Hotell Kristineberg. Inriktningsbeslut samt planbeställning. Bordlagt 6 november 2001 nr 15 (RI)

37 Anvisning av mark för bostäder vid kv Stoppen i stadsdelen Höglandet. Bordlagt 6 november 2001 nr 26 (RY)

38 Överförande av ytterstadens kulturbyggnader till AB Stadsholmen. Motion av Eva Oivio (s), 2001:43. Bordlagt 6 november 2001 nr 29 (F)

39 Redovisning av trafiksamarbetet i Kista. Bordlagt 6 november 2001 nr 31 (St)

40 Parkeringsövervakning i område Väster. Utvärdering av upphandling. Bordlagt 6 november 2001 nr 33 (Pa)

41 Upphöjda övergångsställen. Fråga från Kurt Hultgren (sp). Bordlagt 6 november 2001 nr 35 (Pa)

42 Program för ny detaljplan för fastigheten Japanen 1 m m i Blackeberg samt anvisning av mark för bostäder till AB Borätt. Bordlagt 23 oktober 2001 nr 25 och senast 6 november 2001 nr 42 (RY)

43 Överlåtelse av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48, f d Fordfabriken. Bordlagt 6 november 2001 nr 45 (RI)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Inge-Britt Lundin (fp)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Esbjörn Eriksson (m), tjänstgörande

Viviann Gunnarsson (mp)

Svante Linusson (sp)

Margarita Pulido (s), tjänstgörande

Torsten Sandgren (v)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

Ordföranden Sten Nordin (m) hälsade nye ersättaren Torsten Sandgren (v) välkommen till nämnden.