Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2002-09-10

Sammanträde 2002-09-10

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 9/2002 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
10 september 2002, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Inrättande av samåkningsstationer. Motion av Per Bolund (mp), 2002:20 (S)

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 8/2002 (A) (utdelas)

7 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 7/2002 (RI)

8 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 4 och 5/2002 (RI)

9 Reparation av Vasabron. Genomförandebeslut (RI)

10 Detaljplanen för kv Kölnan i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (RI)

11 Revidering av markanvisning inom detaljplanen Forsen i Hammarby Sjöstad (RI)

12 Trafiksäkerhetsåtgärder på Brinellvägen, Norra Djurgården. Skrivelse från Svante Linusson (sp) (RI)

13 Regionalt cykelprogram. Remiss (RI)

14 Utvärdering av parallella uppdrag för Västra City (RI)

15 Omprövning av översiktsplanens reservat för kommunalteknisk verksamhet på Lövsta i Hässelby Villastad. Remiss (RY)

16 Överenskommelse om exploatering av kv Fredsfors 12 i Mariehäll m m med Besqab (RY)

17 Programförslag för bostäder m m i Sätra centrum samt markanvisning av fastigheten Djursätra 1 till PEAB (RY)

18 Naturinventering. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RY)

19 Upprustning av Nybohovshöjden i Liljeholmen, ändrade förutsättningar, och upprustning av Nybohovs bollplan, skrivelse från Sten Nordin (m) (RY)

20 Markanvisning och tomträttsupplåtelser för del av kv Samsö m fl i Farsta till SMÅA AB. Genomförandebeslut. Återremiss (RY)

21 Framtida utveckling av Skarpa By i Skarpnäcks Gård (RY)

22 Preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved till Wihlborgs Bostäder Stockholm AB, HSB Bostads AB, Familjebostäder AB samt PEAB Sverige AB (RY)

23 Ny detaljplan för bostadsbebyggelse i Stensängen i kommundelen Stuvsta i Huddinge kommun. Remiss av programförslag (RY)

24 Inbjudan till arkitekttävling avseende bebyggelse i kv Baltic m m (RY)

25 Markanvisning av kv Fålen 4 i Mariehäll till Lidl Sverige KB (RY)

26 Anmälan av Svea hovrätts dom angående ny tomträttsavgäld för fastigheten Sladdlampan 4 i Ulvsunda industriområde (SV)

27 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående ny tomträttsavgäld för fastigheten Lilla Katrineberg 4 i Liljeholmen. Hemligt (SV)

28 Hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheterna Essingestupet 9-12 på Stora Essingen (SV)

29 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

30 Registrering av hyresförmedlare. Remiss (SV)

31 Försäljning av del av fastigheten Lilla Uringe 2:12 i Botkyrka kommun (F)

32 Försäljning av del av fastigheten Stora Uringe 3:1 i Botkyrka kommun (F)

33 Försäljning av del av fastigheten Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun (F)

34 Försäljning av del av fastigheten Mora 3:1 i Nynäshamns kommun (F)

35 Upphandling av städning i Stockholms Stadshus. Hemligt (F)

36 Stadens markinnehav utanför kommungränsen. Fråga av Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (F)

37 Översiktsplan 2002 för Nacka kommun. Remiss (F)

38 Gör Stockholm till Sveriges skotervänligaste stad. Skrivelse från Anders Broberg (kd) (Pa)

39 Anmälningar av trafikutskottets protokoll nr 5 och 6/2002 (Pa)

40 Start för planutredning avseende Masthamnen, Tegelviksplan m m på Södermalm. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 10 (RI)

41 Markanvisning för bostäder inom kv Lustgården 6 till SKB samt inriktningsbeslut och markanvisning inom kv Glädjen på nordvästra Kungsholmen till Familjebostäder. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 13 (RI)

42 Kista Science City – Lägesredovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 20 (RY)

43 Markanvisning av område i kv Krysstaket i Bandhagen genom anbud. Hemligt. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 2 (RY)

44 Redovisning av parallella utredningsuppdrag för att utveckla bostads- och arbetsplatsområden i stråket Älvsjö – Farsta samt markanvisning till Familjebostäder inom Högdalen. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 23 (RY)

45 Tidig markreservation för bebyggelse i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg till AB Svenska Bostäder, HSB, AB Stockholmshem och NCC. Inriktningsbeslut. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 24 (RY)

46 Markanvisning av Ålänningen 8 och 9 i Blackeberg till AB Familjebostäder. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 25 (RY)

47 Begäran om markreservation till Kista Sport Vision Park avseende del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 26 (RY)

48 Fullföljande av försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 35 (F)

49 Utvidga parkeringszonerna. Skrivelse från Sten Nordin (m). Bordlagt 20 augusti 2002 nr 47 (Pa)

50 Den kaotiska trafiksituationen i Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Hänskjutet från trafikutskottet. Bordlagt 20 augusti 2002 nr 48 (RI)

51 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m. Bordlagt 11 juni 2002 nr 41 och 20 augusti nr 57 (SV)

52 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markan-visningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut. Bordlagt 28 maj 2002 nr 21 och senast 20 augusti nr 60 (RY)

53 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut. Bordlagt 7 maj 2002 nr 23 och senast 20 augusti nr 61 (RY)

54 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden. Bordlagt 19 februari 2002 nr 59 och senast 20 augusti nr 62 (St)

55 Inled arbetet med Klarastrandsleden. Skrivelse från Sten Nordin (m) (St)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund Karin Wanngård

§§ 1-46 och 48-56 § 47

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande, §§ 1-46 och 48-56

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp), tjänstgörande

Henrik Nyberg (m)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v)

Anders Ygeman (s), tjänstgörande § 47

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Gunnar Jensen, Eva Olsson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Bertil Strid samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s), §§ 1-46 och 48-56, samt ledamoten Karin Wanngård (s), § 47, att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 24 september 2002 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Hammarby Sjöstad skall vara tillgänglig för alla av ordföranden Sten Nordin (m)

 2. Säker skolväg av ordföranden Sten Nordin (m) med en bilaga benämnd Hundra och en berättelse från många otrygga barn och vuxna genom NTF Stockholms län

 3. Inled arbetet med Klarastrandsleden av ordföranden Sten Nordin (m)

 4. Hammarby Sjöstad - en tillgänglighetens spjutspets? av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v)

 5. Hundstallets behov av nya lokaler av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v)

 6. Lättare och billigare heldagsparkering i Stockholm av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

 7. Bättre belysning av cykelbanor av ersättaren Svante Linusson (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om permanent cykebana på Tranebergsbron

-------------------------------------------------------------

Stf regionchefen Gunnar Jensen besvarade fråga om permanent cykebana på Tranebergsbron av ersättaren Svante Linusson (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om arbetet med Söderledstunneln

-------------------------------------------------

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) frågade om arbetet med Söderledstunneln.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 3 september 2002 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 10 september 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Inrättande av samåkningsstationer. Motion av Per Bolund (mp), 2002:20

Dnr 02-300-1197:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2002:20 med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2002:20 med kontorets utlåtande.

Reservationer

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga A3.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 8/2002

Dnr

En av gatu- och fastighetskontoret den 5 september 2002 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för augusti 2002 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§7 Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 11 juni 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§8 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 4 och 5/2002

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 16 maj och 13 juni 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Reparation av Vasabron. Genomförandebeslut

Dnr 02-670-2472

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att utföra underhållsarbeten på Vasabron enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Detaljplanen för kv Kölnan i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut

Dnr 00-511-535

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i

Rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars förstasida delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter på 240 mnkr enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

 3. Nämnden underställer beslutet för kommunfullmäktiges godkännande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter på 240 mnkr enligt kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

 3. Nämnden underställer beslutet för kommunfullmäktiges godkännande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt bilaga B4.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga B5.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§11 Revidering av markanvisning inom detaljplaneområdet Forsen i Hammarby Sjöstad

Dnr 99-511-2864

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden reviderar markanvisningen till Svenska Bostäder inom detaljplanen Forsen, Hammarby Sjöstad, från studentbostäder till hälften studentbostäder och hälften hyresrätter.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden reviderar markanvisningen till Svenska Bostäder inom detaljplanen Forsen, Hammarby Sjöstad, från studentbostäder till hälften studentbostäder och hälften hyresrätter.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga C2.

§12 Trafiksäkerhetsåtgärder på Brinellvägen, Norra Djurgården. Skrivelse från Svante Linusson (sp)

Dnr 02-360-2000:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Svante Linusson (sp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Regionalt cykelprogram. Remiss

Dnr 02-322-2032

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) och tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt bilaga D.

§14 Utvärdering av parallella uppdrag för Västra City

Dnr 97-511-2466:18

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 26 augusti 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner utvärderingen av de parallella uppdragen för Västra City.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§15 Omprövning av översiktsplanens reservat för kommunalteknisk verksamhet på Lövsta i Hässelby Villastad. Remiss

Dnr 02-511-738

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden förordar att markreservationen för kommunalteknisk verksamhet tas bort och användningen ändras så att området i stället kan nyttjas för bostäder.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden förordar att markreservationen för kommunalteknisk verksamhet tas bort och användningen ändras så att området i stället kan nyttjas för bostäder.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten

Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) anmälde att han inte deltagit i beslutet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga E2.

§16 Överenskommelser om exploatering av Fredsfors 12 m m i Mariehäll med Besqab. Genomförandebeslut

Dnr 00-512-1276

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslagen till överenskommelser om exploatering av Fredsfors 12 med Besqab och meddelar genomförandebeslut för exploateringen enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Programförslag för bostäder m m i Sätra centrum samt markanvisning av fastigheten Djursätra 1 till PEAB

Dnr 02-512-1885

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner program för bostäder m m i Sätra centrum.

 2. Fastigheten Djursätra 1 anvisas till PEAB Sverige AB för bostadsbebyggelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Naturinventering. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 02-680-2254:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att översända beslutet till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Upprustning av Nybohovshöjden i Liljeholmen, ändrade förutsättningar, och upprustning av Nybohovs bollplan, skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 98-630-1699

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu-och fastighetsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

 3. Nämnden översänder beslutet till Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade som tillägg bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden exklusive tilläggsyrkandet, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Ann-Marie Strömberg m fl (v) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att bollplanen skall vara av konstgräs.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Beslut i tilläggsyrkande

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på bifall respektive avslag till framställt tilläggsyrkande av tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) att avslå tilläggsyrkandet.

Reservation i denna del

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av honom framställda tilläggsyrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga F4.

§20 Markanvisning och tomträttsupplåtelser för del av kv Samsö m fl i Farsta till SMÅA AB. Genomförandebeslut. Återremiss

Dnr 00-512-2506

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger en markanvisning till SMÅA AB för 12 parhuslägenheter väster om Kvickensvägen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att upplåta mark med tomträtt för uppförande av 24 parhuslägenheter på båda sidor om Kvickensvägen till SMÅA AB med en exploateringskostnad om ca 5,2 mnkr.

 3. Nämnden ersätter SISAB för nedlagda exploateringskostnader om 1,8 mnkr.

 4. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 7 mnkr i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger en markanvisning till SMÅA AB för 12 parhuslägenheter väster om Kvickensvägen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att upplåta mark med tomträtt för uppförande av 24 parhuslägenheter på båda sidor om Kvickensvägen till SMÅA AB med en exploateringskostnad om ca 5,2 mnkr.

 3. Nämnden ersätter SISAB för nedlagda exploate- ringskostnader om 1,8 mnkr.

 4. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 7 mnkr i enlighet med kontorets utlåtande.

Reservationer

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§21 Framtida utveckling av Skarpa By i Skarpnäcks Gård

Dnr 02-511-2646

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag arbeta vidare med och utveckla Skarpa By i enlighet med de förslag som redovisas i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H3.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt i övrigt anföra följande:

Nämnden anser att det är angeläget att projektet som helhet kommer igång snabbare än vad som prognostiseras i tjänsteutlåtandet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§22 Preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved till Wihlborgs Bostäder Stockholm AB, HSB Bostad AB, Familjebostäder AB samt PEAB Sverige AB

Dnr 02-411-2567

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lämnar preliminär markreservation för bostadsbebyggelse i Rågsved och ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§23 Ny detaljplan för bostadsbebyggelse i Stensängen i kommundelen Stuvsta i Huddinge kommun. Remiss av programförslag

Dnr 2002-512-02387

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till Huddinge kommun som svar på programremiss för förslag till ny detaljplan för bostadsbebyggelse i Stensängen, Stuvsta.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt i övrigt anföra följande:

Vi ser ingen grund att yttra oss angående husen närmast friområdet, den frågan måste Huddinge kommun få bedöma.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§24 Inbjuden arkitekttävling för nya bostäder och arbetsplatser i kv Baltic m m i Mariehäll

Dnr 02-510-2578

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 19 augusti 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger stadsbyggnadskontoret och gatu- och fastighetskontoret gemensamt i uppdrag att arrangera en inbjuden arkitekttävling, med 6- 8 deltagare från Sverige och övriga Norden, för nya bostäder och arbetsplatser i kv Baltic m m i Mariehäll.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Markanvisning av fastigheten Fålen 4 i Mariehäll till Lidl

Dnr 02-411-1914

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ina Avén den 8 september 2002 och aktionsgruppen för dagis och skola i Mariehäll inkommen den 9 september 2002. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslag till avtal om markanvisning avseende fastigheten Fålen 4 för en tid av två år för butik och parkering till LIDL Sverige KB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§26 Anmälan av Svea hovrätts dom angående ändrad tomträttsavgäld för fastigheten Sladdlampan 4 i Ulvsunda industriområde

Dnr 00-413-1464

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning av Svea hovrätts dom angående ändrad tomträttsavgäld för Sladdlampan 4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående ny tomträttsavgäld för fastigheten Lilla Katrineberg 4 i Liljeholmen

Dnr 02-413-2693

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§28 av fastigheterna Essingestupet 9-12 på Stora Essingen

Dnr 01-781-1980,01-781-1981

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att staden ska fullfölja överklagandet av hyresnämndens beslut att lämna tillstånd till förvärv av fastigheterna Essingestupet 9-12.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Registrering av hyresförmedlare. Remiss

Dnr 2002-000-2572

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remiss över promemorian Registrering av hyresförmedlare till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remiss över promemorian Registrering av hyresförmedlare till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt bilaga J2.

§31 Försäljning av del av fastigheten Lilla Uringe 2:12 i Botkyrka kommun

Dnr 02-785-2655

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Lilla Uringe 2:12 (Lilla Uringe) i Botkyrka kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Försäljning av del av fastigheten Stora Uringe 3:1 i Botkyrka kommun

Dnr 02-785-2657

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Stora Uringe 3:1 (Jaktstugan) i Botkyrka kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Försäljning av del av fastigheten Snäckstavik 3:94 i Botkyrka kommun

Dnr 01-785-3001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Snäckstavik 3:94 (Stendalen) i Botkyrka kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Försäljning av del av fastigheten Mora 3:1 i Nynäshamns kommun

Dnr 99-785-2498

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av fastigheten Mora 3:1 (Handvik) i Nynäshamns kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Upphandling av städning i Stockholms Stadshus

Dnr 02-770-2469

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, därefter enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§36 Stadens markinnehav utanför kommungränsen. Fråga av Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr 02-785-1998:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att frågan är besvarad med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att frågan är besvarad med kontorets utlåtande.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§37 Översiktsplan 2002 för Nacka kommun. Remiss

Dnr 02-512-2168

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§38 Gör Stockholm till Sveriges skotervänligaste stad. Remiss av skrivelse till kommunstyrelsen från Anders Broberg (kd)

Dnr 02-000-1413:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 augusti 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§39 Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 16 maj och 13 juni 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§40 Start för planutredning av Masthamnen, Tegelviksplan m m på Södermalm

Dnr 02-511-1837

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 10

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och Stockholms Hamn AB hade den 4 juni 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att planutredning av området vid Masthamnen och Tegelviksplan påbörjas i enlighet med kontorens utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propostioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att planutredning av området vid Masthamnen och Tegelviksplan påbörjas i enlighet med kontorens utlåtande.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§41 Markanvisning för bostäder inom kv Lustgården 6 till SKB samt inriktningsbeslut och markanvisning invid kv Glädjen på nordvästra Kungsholmen till Familjebostäder

Dnr 02-411-1970

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för c:a 100 lägenheter på fastigheten Lustgården 6 till SKB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

 2. Nämnden anvisar mark för c:a 100 lägenheter invid kv Glädjen till AB Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan och påbörja utredningsarbetet för området invid kv Glädjen. Inriktningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för c:a 100 lägenheter på fastigheten Lustgården 6 till SKB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

2 Nämnden anvisar mark för c:a 100 lägenheter invid kv Glädjen till AB Familjebostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

1 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan och påbörja utredningsarbetet för området invid kv Glädjen. Inriktningsbeslut.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§42 Kista Science City – Lägesredovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla

Dnr 99-6302754

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 20 augusti 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Markanvisning av område i kv Krysstaket i Bandhagen genom anbud

Dnr 02-006-1058

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar område för bostadsbyggande i kvarteret Krysstaket i Bandhagen och godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) respektive Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutat avslå de båda återremissyrkandena. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservationer i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar område för bostadsbyggande i kvarteret Krysstaket i Bandhagen och godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§44 Redovisning av parallella uppdrag för att utveckla bostads- och arbetsplatsområden i stråket Älvsjö – Farsta

Dnr 02-511-2449

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de tre parallella uppdragen.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra föreslagna studier rörande exploateringsfrågor, trafikleder samt natur- och landskap.

 3. Nämnden anvisar mark för bostadsbebyggelse inom Högdalen till Familjebostäder och Seniorgården AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 4. Nämnden beslutar att, för kännedom, översända utlåtande och beslut till stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna i Hägersten, Älvsjö, Vantör och Farsta samt till vägverket och SL.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§45 Tidig markreservation för bebyggelse i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg till AB Svenska Bostäder, HSB, AB Stockholmshem och NCC. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till AB Svenska Bostäder, HSB, AB Stockholmshem och NCC för bostäder i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbete (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till AB Svenska Bostäder, HSB, AB Stockholmshem och NCC för bostäder i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbete (inriktningsbeslut).

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§46 Markanvisning av Ålänningen 8 och 9 i Blackeberg till AB Familjebostäder

Dnr 02-411-1906

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar fastigheterna Ålänningen 8 och 9 till AB Familjebostäder för en tid av två år och bemyndigar kontoret att teckna markanvisningsavtal på sedvanliga villkor.

 2. Nämnden godkänner att tomträtten Lappmannen 4 bebyggs med bostäder.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projektet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Begäran om markreservation till Kista Sport Vision Park avseende del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla

Dnr 02-411-734:1

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 juni 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§48 Fullföljande av försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun

Dnr 99-785-3175

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 35

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att fullfölja försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun i enlighet med tidigare fattat inriktningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledmoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Propositionsordning

Vid propositioner på övriga framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sex ja och sju nej enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Teres Lindberg (s)

Bo Bladholm (m) Karin Wanngård (s)

Helena Bonnier (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Inge-Britt Lundin (fp) Kajsa Stenfelt (v)

Mats Rosén (kd) Per Bolund (mp)

Svante Linusson (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande:

De fritidsbyar som staden äger är en del av Stockholmarnas möjlighet till fritid och rekreation. Detta markeras bland annat av att hembudsprincipen gäller vid överlåtelser, samt att en förening arrenderar marken enligt samma principer som gäller för koloniträdgårdsföreningar. Genom att sälja fritidsbyar i enlighet med förslaget i detta ärende så skulle nämnden bryta mot stadens försäljningspolicy samt det beslut om avyttring av mark utanför stadens gränser som nämnden tidigare fattat beslut om och enligt vilket koloniträdgårdsområden skulle kvarstå i stadens ägo.

Vi agerade mot inriktningsbeslutet och menar att det fortfarande finns alla möjligheter för nämndens majoritet att ändra uppfattning.

Reservation

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§49 Utvidga parkeringszonerna. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 02-344-1995:1

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 47

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att på prov bilda en boendeparkeringszon av Södermalm och en av Kungsholmen och att utvärdering av provet görs efter sex månader.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) och tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att på prov bilda en boendeparkeringszon av Södermalm och en av Kungsholmen och att utvärdering av provet görs efter sex månader.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) och tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§50 Den kaotiska trafiksituationen i Gamla Stan. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Hänskjutet från trafikutskottet

Dnr

Bordlagt 20 augusti 2002 nr 48

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 juli 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§51 Överenskommelse ang försäljning av aktier i SMÅA AB m m

Dnr 98-411-1617

Bordlagt fr o m 11 juni 2002 nr 41

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 maj 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en av kontoret den 5 juni 2002 avgiven promemoria. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisad överenskommelse med SMÅA AB om försäljning av aktier i bolaget samt vissa markanvisningar.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige senast 31 december 2002 godkänner överenskommelsen.

 3. Nämnden godkänner köpeavtal avseende försäljning av del av Själv 5:19 m fl i Nynäshamn.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§52 Utveckling och ombyggnad av Blackebergs bollplan, genomförandebeslut, samt avgörande av två markanvisningstävlingar vid Råckstavägen, inriktningsbeslut

Dnr 02-006-855

Bordlagt fr o m 28 maj 2002 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 2 maj 2002 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan.

 2. Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv Räknestickan och med Riksbyggen i kv Vårdhemmet och uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Tidig markreservation för bostäder i Hässelby Strand Centrum till Skanska och SBC. Inriktningsbeslut

Dnr 02-411-1187

Bordlagt fr o m 7 maj 2002 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 april 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till Skanska Mark och Exploatering AB för bostäder inom Hässelby Strand centrum och till SBC Mark AB för bostäder inom fastigheten Hundgården 1.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§54 Skrivelse från ordföranden Sten Nordin (m) om att inleda arbetet med Österleden

Dnr 02-520-207:1

Bordlagt fr o m 19 februari 2002 nr 59

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 februari 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden inleder planarbetet för Österleden och initierar nödvändiga beslut.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v)

och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till det av honom m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda yrkandet vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till det av honom

m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda yrkandet i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda yrkandet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifall det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med fem ja, sju nej och en som avstod enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Teres Lindberg (s)

Bo Bladholm (m) Karin Wanngård (s)

Helena Bonnier (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Inge-Britt Lundin (fp) Kajsa Stenfelt (v)

Per Bolund (mp)

Svante Linusson (sp)

Avstod

Mats Rosén (kd)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avslå kontorets förslag till beslut.

Reservation

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m) och Inge-Britt Lundin (fp) enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga T3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga T4.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga T5.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga T6.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt bilaga T7.

§55 Inled arbetet med Klarastrandsleden. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 02-620-2787:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar till kontoret att tillsammans med vägverket utreda möjligheterna att komplettera Klarastrandsleden med ett tredje körfält.

 2. Nämnden uppdrar till kontoret att påbörja arbetet att skapa två nya körfält på Klarastrandsleden.

 3. Nämnden besvarar Sten Nordins skrivelse om att

 inleda arbetet med Klarastrandsleden med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Tjänstgörande ersättare Svante Linusson (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar till kontoret att tillsammans med vägverket utreda möjligheterna att komplettera Klarastrandsleden med ett tredje körfält.

 2. Nämnden uppdrar till kontoret att påbörja arbetet att skapa två nya körfält på Klarastrandsleden.

 3. Nämnden besvarar Sten Nordins skrivelse om att inleda arbetet med Klarastrandsleden med kontorets utlåtande.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Svante Linusson (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§56 Avtal avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen

Dnr 98-410-1777

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt den 11 juni 2002, § 25, att godkänna ett av gatu- och fastighetskontoret - i tjänsteutlåtande den 27 maj 2002 - framlagt avtal med staten avseende riksbyggnaderna. Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg meddelade att gatu- och fastighetskontoret den 10 september 2002 gjort en ändring av tjänste-utlåtandets första sida, vilken utdelades, innebärande förslag till gatu- och fastighetsnämnden om komplettering av beslutet enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden underställer kommunfullmäktige avtalet för godkännande senast den 4 november 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att godkänna komplettering av beslutet enligt kontorets ovan nämnda förslag och att omedelbart justera beslutet.