Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2022-09-29

Sammanträde 2022-09-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Investeringsärenden

7 Utbyggnad av cykelbana längs Ulvsundavägen. Slutredovisning

8 Rörliga och fasta trafikhinder på Skärholmstorget. Slutredovisning

10 Årsavtal 2023, elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden. Upphandling

11 Ramavtal för service, reparation och underhåll av solcellskomprimerande skräpkorgar. Upphandling

12 Funktionshinderrådens arbetssätt och organisation. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

§7 Utbyggnad av cykelbana längs Ulvsundavägen.

§8 Rörliga och fasta trafikhinder på Skärholmstorget.

§10 Årsavtal 2023, elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden. Upphandling

§11 Ramavtal för service, reparation och underhåll av solcellskomprimerande skräpkorgar. Upphandling

§12 Funktionshinderrådens arbetssätt och organisation. Svar på remiss från kommunstyrelsen