Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Jupiter, Rålambsvägen 32 A

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 26 september 2013

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 15 oktober 2013

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

6 Elevhälsorapport 2012/2013

7 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

9 Yttrande till Justitieombudsmannen (JO)

Dnr 13-022/6240 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Delegation upphandling av journalsystem

Dnr 13-125/6722 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Delegation upphandling av patientförsäkring

Dnr 13-125/6703 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Delegation upphandling ramavtal av lokalvård för stadens grundskolor i egenregi

Dnr 13-013/6720 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Förslag till central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 329-1008/2013. Dnr 13-110/6187 (omedelbar justering)

14 Skapandet av en god utemiljö för barn i förskola och grundskola

15 Konkreta åtgärder för att bryta kunskapssegregationen

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 322-867/2013. Dnr 13-030/4784

16 Bättre säkerhet och trygghet vid centralt belägna skolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 322-978/2013. Dnr 13-400/5622

17 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2014

18 Anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd genom statens Skolinspektion

Dnr 13-453/6596 (omedelbar justering) Sekretess enligt 30 kap. 27 § 2p Offentlighets- och sekretesslagen Ej närvarorätt för personalföreträdare
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (157 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 26 september 2013

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 15 oktober 2013

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

§9 Yttrande till Justitieombudsmannen (JO)

§10 Delegation upphandling av journalsystem

§11 Delegation upphandling av patientförsäkring

§12 Delegation upphandling ramavtal av lokalvård för stadens grundskolor i egenregi

§13 Förslag till central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb

§16 Bättre säkerhet och trygghet vid centralt belägna skolor

§17 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2014

§18 Anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd genom statens Skolinspektion