Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-01-16

Sammanträde 2014-01-16

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-19

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2014-01-07 och 2014-01-10

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

6 Utse årets lärare

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP), Christoffer Järkeborn (M), Linnea Cedergren (C) och Ella Bohlin (KD)
Dnr 13-201/2552

7 Utbildningsnämndens verksamhetsspecifika EU-positionspapper

8 Utseende av ledamöter till utbildningsnämndens antagningsdelegerade

9 Delegation av beslutanderätt i gemensam upphandling av vitvaror

Dnr 13-125/8171 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Införande av öppna möten i facknämnder, kommunstyrelse och bolagsstyrelser - en viktig demokratireform i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 014-1659/2013 Dnr 13-014/7630 (omedelbar justering)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (217 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-19

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 7 januari 2014 och 10 januari 2014

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Utbildningsnämndens verksamhetsspecifika EU-positionspapper

§8 Utseende av ledamöter till utbildningsnämndens antagningsdelegerade

§9 Delegation av beslutanderätt i gemensam upphandling av vitvaror

§10 Införande av öppna möten i facknämnder, kommunstyrelse och bolagsstyrelser - en viktig demokratireform i Stockholms stad